.st0{fill:#FFFFFF;}

IT sotsiaalsed, professionaalsed ja eetilised aspektid (ITSPEA) 

 January 23, 2021

By  Marko Rillo

Mis on ITga kaasnevad ühiskondlikud, erialalised ja eetilised aspektid? Ilmselt on võimalik lähema 15 nädala jooksul täpsemalt teada saada. Nimelt osalen käesoleval semestril Taltechis Kaido Kikkase poolt pakutavas nimetatud pika nimega kursusel, mis toimub seoses käimasoleva karantiiniga e-õppe formaadis. Et edaspidi selle õppeainega seonduva siit ise lihtsamini üles leiaksin, siis panen siia alustuseks mõned olulisemad lingid kuni jätkan 2. semestri algust tähistava braindump-iga allpool:

Ja siia nädalateemad, et nende põhjal enda panust lihtsamini jälgida. Nimetatud lingid viivad vastavalt õppeaine koduleheküljel loetletud mõtete ja märksõnadeni, millest tulenevalt on mul kavas hakata järgneva 15 nädala jooksul regulaarselt mõtteid avaldama:

 1. Noppeid IT ajaloost 29.01 – 05.02
 2. Arpanetist Facebookiniː Interneti kujunemislugu 05.02 – 12.02
 3. Uus meedia…? 12.02 – 19.02
 4. Info- ja võrguühiskond 19.02 – 26.02
 5. Tarzan suurlinnas: võrgusuhtluse eripäradest 26.02 – 05.03
 6. Arvutid ja paragrahvid Iː tants intellektuaalomandi ümber 05.03 – 12.03
 7. Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus 12.03 – 19.03
 8. IT proff…? 19.03 – 26.03
 9. IT juhtimine ja riskihaldus 26.03 – 01.04 (NB! Lihavõttenädala tõttu nihkub neljapäevale)
 10. Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini 01.04 – 09.04
 11. Arendus- ja ärimudelid 09.04 – 16.04
 12. Inimese ja arvuti suhtlus, ergonoomika ja kasutatavus 16.04 – 23.04
 13. Teistmoodi IT 23.04 – 30.04
 14. Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid 30.04 – 07.05
 15. Eetika ja IT 07.05 – 14.05

Õppekava kui mõtet kujundav raamistik

Taustaks niipalju, et 2 aasta eest tajusin, et senistest teadmiste omandamisest formaalse haridussüsteemi produktina on elukestvas õppes juba liiga pikk aeg möödunud ning võiks teadmisi tehnoloogia vallas täiendada. EBSi baka jääb juba tosina aasta kaugusele. Tallinna Tehnikaülikooli toonases mereväravas asunud majandusteaduste majanduskunstide magistrikraadi omistamise austavast hetkest on samuti vett ohtrasti merre voolanud. Samuti St.Galleni Ülikooli strateegiateemaline doktorikraad 6 aasta kaugusel hakkab unustusehõlma vajuma.

Mul oli õpingute taasalustamisel eesmärgiks täiendada (tehno)loogilist mõtlemist, et paremini mõtestada süsteemide toimimist alates algkomponentidest, et parandada oskusi neid süsteeme ise nullist luua. Kuna olen hiljuti olnud seotud mõnede mobiili– ja veebirakenduste loomisega, siis on seda liiki teadmisi üha enam olnud tarvis. Just seetõttu otsustasin bakalaureuseõpingute kasuks, sest nimetatud rada lubab paremini süsteemide kapoti alla piiluda. Niisiis alustasin eelmisel semestril õpinguid Taltech IT Kolledžis IT süsteemide arenduse bakalaureusekava kaugõppe formaadis.

Kirjutasin oma esimese semestri kogemuste kohta paari nädala eest ja võtsin kogemuse kokku positiivse noodiga. Esimese semestri jooksul suutsin koguda 32 EAP-d, keskendudes peaasjalikult programmeerimise käsitööliste oskuste omandamisele. Teise semestri fookuses kavandasin sama rada pidi jätkata. Esimese hurraaga lisasin enda õppekavasse:

 • Java (ICD0019) – Märt Kalmo – 6EAP
 • Tarkvaratehnika (ICD0010) – Paul Leis – 6EAP
 • Arvutivõrkude alused (ICA0013) – Mohammad Tariq Meeran – 6EAP
 • Tarkvara testimise alused (ICD0012) – Maili Markvardt – 6EAP
 • Algoritmid ja andmestruktuurid (ICD0001) – Jaanus Pöial – 6EAP

Paraku täitus testimise õppeainesse lubatud rühm nobedamalt kui minu näpukiirus sellesse registreeruda ja algoritmide õppejõud eeldas Java õppeaine eelnevat läbimist. Niisiis – semestriks nõutud 30 EAP nominaalkoormuse täis saamiseks tuli leida veel kaks 6EAP mahuga ainet. Otsustasin mitte liiga pikalt mõelda ja valisin kaks esimese kursuse tarbeks mõeldud ainet mida esialgse kava põhjal võinuks nii ehk teisiti valida, kuid mida ise oleksin eelistanud jätta magustoiduks millalgi stuudiumi hilisemasse faasi kui piisavalt käsitööoskusi omandatud. Neist esimene just seesinane pealkirjas nimetatu:

 • IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (ICY0004) – Kaido Kikkas – 6EAP
 • Kõrgem matemaatika – Kristiina Hakk – 6 EAP

Mõnikord tulevad jõuavad mõned otsused kätte mitte proaktiivse analüütilise otsustusprotsessi tulemusena vaid pigem kujundab otsuseid reaktiivne kohanemine olemasoleva süsteemiga või täpsemalt – selle piirangutega. Igal juhul saab põnev olema iseenda kujunemist jälgida lähtudes samuti tulenevalt nimetatud paradigmast.

Kuna sotsiaalsete, professionaalsete ja eetiliste teemadega maadlemiseks IT vallas on oluliseks peetav läbi õppija kognitsiooni toimuv reflektsiooniprotsess, siis ligikaudu pool nimetatud õppeaine tulemusest peaks punktiarvestusse lisanduma blogipostituste formaadis. Sellest johtuvalt on mul kavas oma senisele veebilehele luua uus alamkategooria, mille pealkirjaks saab olema krüptilise sildiga akronüüm ITSPEA, mille abil on võimalik RSS infovoo abil indiviidi mõttevoogu semestri vältel jälgima hakata. Antud postitus siin lehel ongi õppeainesse registreerumise alguspunkti tähistamiseks.

Soovin jõudu neile potentsiaalsetele lugejatele kes veebiavarustest siia satuvad ja üritavad ennast mu mõttemaadlustest hakata läbi närima. 🙂

Autorist ...

Marko Rillo on juhtimiskonsultant, koolitaja ja executive coach. Temaga saab ühendust siit

Blogipostitused:

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}