Ärimudel

Kuidas leida uusi ideid?

Kuidas teha revolutsiooni praeguse ärimudeliga?

​Kasutame Business Model Canvas abi

4 tundi. Poolepäevane töötuba, mille käigus genereerid uusi äriideid.​Võtame appi BMC tööriista, mille abil mõtestame kõik oma ärimudeli olulised elemendid täna ja potentsiaalselt tulevikuks.

​Võtame appi ärimudeli kaardid

​Peale esimeste ideede genereerimist võtame appi ärimudeli kaardid ja mõtleme ühiselt välja, et kuidas teiste firmade näidete varal oma firma tegevusloogika ümber kujundada.


Äriideede ajurünnak Disney töötoas

Äriideede ​edasi arendamine genereerimine toimub Disney-metoodika alusel. Disney meetod eeldab, et äriideede genereerimise puhul tuleb läbida 3 etappi: unistaja etapp, realisti etapp ja kriitiku etapp. Selle metoodika puhul tuleb silmas pidada, et unistaja ja kriitik ei saa omavahel kokku, et uuenduslikke äriideid kriitikaga ära ei hirmuta.

  • Unistaja etapp - võimalikult suure hulga äriideede genereerimine.
  • Realistlikkuse kontroll. Parimate ideede valimine ja testimine
  • ​Riskikontroll - mis võib uuenduslike ideede juures valesti minna.
  • Tegevuskava, et uuenduslikud ideed praktikasse juurutada

Mis kasu Sa sellest saad?

Milleks on vaja uusi ja uudseid ideid? Äriideede ajurünnaku eesmärgiks on võimalikult suur hulk ideid genereerida. Mida rohkem, seda uhkem. Teises etapis filtreerime välja, et millised oleksid neist teostatavad. Kolmandas etapis hindame, et kus võiksid peituda võimalikud riskid. Lõpetuseks teeme konkreetse tegevuskava.

Kuidas toimub?

Alustame telefonikõnest või kohtumisest. Uurin Sinu eesmärkide kohta. Milleks on Sul uusi ideid tarvis? Mis liiki ideedest on täna puudust ja mida soovid ajurünnaku tulemusena saavutada? Seejärel lepime kokku koolituse aja, millal saame ajurünnaku läbi viia.

Pakub huvi?

Võta Markoga ühendust:

marko@rillo.ee või +3725040260

Mida teised on arvanud?

Mida teised on arvanud minuga koostööst ...

Klõpsa siia, et teada saada kuidas olen teisi aidanud ...


No menu items have been found.