.st0{fill:#FFFFFF;}

Eestis on 2015. aastal 5 tüüpi juhte 

 October 8, 2015

By  Marko Rillo

Eile esitlesime EBSis EASi tellimusel läbi viidud Juhtimisvaldkonna uuringut. Selle põhjal on Eesti ettevõtete juhte ja juhtimispraktikaid võimalik liigitada viieks alatüübiks.

[thrive_custom_box title=”Viis Eesti juhtide tüüpi” style=”light” type=”color” color=”#8224e3″ border=”#81d742″]

Tüüp 1 Klassikalised Eesti omanikuga firmad
 • Siia kategooriasse kuuluvad ettevõtted, mis kuuluvad Eesti kapitalile ja millel on kas üks omanik või võtmeomanik.
 • Nendes ettevõtetes on tänaseks toimunud sageli põlvkondade vahetus – omanik-juht on juhtimise üle andnud professionaalsele tippjuhile. Valdavalt on omanik jätkuvalt aktiivselt firmaga seotud.
 • Juhtimispraktikad: valdavalt pragmaatilised, otsused tehakse kiirelt
 • Samas paljudes teemades on provintsilikku lähenemist. Ei vaadata suuremat pilti. Firmad on enamasti üle kapitaliseeritud ja investeerimisotsuseid tehakse ettevaatlikult.
Tüüp 2 – Välisfirmade Eesti “tsehhi” juhid
 • Erineva suurusega firmad, mille juhil on majanduslik vastutus firma juhtimise eest, aga minimaalne otsustusõigus.
 • Juhtimispraktikad: kuigi need firmad võivad kuuluda Eesti suurimate eksportööride hulka, tuginevad juhtimispraktikad neis täielikult emafirma ettekirjutustel, juhtidel vähe autonoomiat ise otsustada.
 • Nendes firmades on kõige aktiivsemalt juurutatud rahvusvaheliste firmade juhtimispraktikaid.
Tüüp 3 – Sõltumatud juhid
 • Sellesse kategooriasse kuuluvad nii Eesti kui väliskapitalil tegutsevad firmad, mille tegevjuhid on majanduslanguse perioodist hästi läbi tulnud, mistõttu omanikud on neile andnud valdavalt vabad käed.
 • Juhtimispraktikad tuginevad Eesti tippjuhtide sisse seatud põhimõtetel. Neid iseloomustab kõige kõrgem professionaalsus.
Tüüp 4 –
#Estonianmafia
 • Sellesse start-up firmade juhtide kategooriasse kuuluvad enamasti alustavad firmad, mis on sihiks seadnud arendustegevused ja kiire kasvu.
 • Juhtimispraktikad: juhinduvad kiire kasvu eesmärgist. Firmat juhitakse väärtuste ja visiooni kaudu. Kasumi teenimine ja kontrollipraktikad on sekundaarsed.
Tüüp 5 – Saneerijad
 • Eraldi kategooriasse kuuluvad firmade juhid, keda kutsutakse raskustes firmasid ümber korraldama. Nende juhtimispraktikad juhinduvad konkreetse organisatsiooni kitsaskohtadest.

[/thrive_custom_box]

2015. aasta maist juulini viisid Civitta ja Estonian Business School EASi tellimusel läbi uuringu, mille käigus kaardistati Eesti ettevõtete juhtimispraktikaid. Uuringu käigus viidi 356 ettevõttes läbi ankeetküsitlused, 83 ettevõttes personalijuhtimise ankeetküsitlused, 25 üldist intervjuud juhtidega, 4 fookusgrupi vestlust juhtide, konsultantide ja õppejõududega, 17 süvaintervjuud juhtidega ning samuti loodi ülevaade ilmunud kirjandusest ja toimunud temaatilistest konverentsidest.

Meie uuringu esitlust näeb Slideshare kaudu:

Autorist ...

Marko Rillo on juhtimiskonsultant, koolitaja ja executive coach. Temaga saab ühendust siit

Blogipostitused:

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}