LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® taust?

LEGO® SERIOUS PLAY® on arutelude struktureerimise metoodika. Lihtsustatult öeldes võetakse suhtlemise abivahenditeks LEGO® mänguklotsid. LEGO klotsidega meisterdatakse valmis mingi probleemi kirjeldus või tulevikunägemus. Enamasti toimub see kõik aktiivse rühmatöö vormis.

Tulevikunägemuse koostamisel lisatakse samm-sammult organisatsiooni tegutsemismaastikule huvigruppide võrgustik ja kaardistatakse osapooled. Esitatakse täpsustavaid küsimusi. Seejärel lepitakse lego-metafooride abil kokku ühistes arusaamades, stsenaariumid ootamatuste puhuks, põhimõtted ideede elluviimiseks ning kõige lõpuks koostatakse täpsem tegevuskava.

Lego Serious Play töötoad Net Groupis

Mida LEGO® SERIOUS PLAY® abil teha?

1. Mänguline sissejuhatus

Individuaalne modelleerimine

Lihtsad töötoad - eesmärkide sõnastamine, tagasiside andmine, üks-ühele mentorlus või coaching (kootsing), ajurünnak, ideede arendamine, käitumise või väärtuste analüüsimine, individuaalne õppimine, lõbusad jäämurdjad (ice-breaker)

2-8 tundi

2. Jagamine ja tulemused

Ühine modelleerimine

Ühise arusaama loomine, ühised eesmärgid, jagatud väärtused, jagatud visioon, jagatud missioon, ühine strateegia, ühiselt mõtestatud protsessid, uued tooted või teenused. Strateegias, plaanis, tegevuskavas, kokku leppimine, tulemuste mõtestamine

6 tundi - 2 päeva

3. Süsteemid ja lahendused

Süsteemide modelleerimine

Keeruliste süsteemide mõtestamine. Erinevate osapoolte huvide analüüsimine. Stsenaariumite läbimängimine, ootamatute olukordade lahti mõtestamine.. Protsesside ja süsteemide analüüsimine, mõtestamine ja ümber disainimine

1-5 päeva või enam

Klõpsa siia et vaadata võimalike rakenduste detaile

Milline on LEGO® SERIOUS PLAY® metoodika näidisülesehitus?

1. Harjutamine

Esimeses faasis toimub käelise tegevuse harjutamine - kõik osalejad omandavad LEGO metafooride tööriista kasutamist.

2. Ülesanne

Teises faasis annab moderaator ülesande. Ülesanne võib olla nt: "Kirjelda klotside abil tänast olukorda firmas!"

3. Ehitamine

Kolmandas faasis teevad osalejad valmis individuaalsed mudelid - nt kirjeldavad olukorda.

4. Loo jutustamine

Järgmiseks selgitavad kõik osapooled ülejäänutele, et mida nad ehitasid

5. Timmimine

Seejärel arusaama täpsustatakse. Vajadusel lisaülesannetega. Nt "Mida järgmiseks?"

6. Mudeli loomine

Ühise tervikliku mudeli loomine organisatsiooni tänase päeva olukorrast. Lisatakse ärimudel, kliendid ja huvigrupid

7. Analüüs

Mudeli elementide vaheliste seoste mõistmiseks vaadatakse selle elemente süvitsi

8. Mäng

Eelviimases faasis mängitakse mudeli abil  läbi tulevikustsenaariumid

9. Järeldused

Arutelu lõpetuseks üldistatakse käitumispõhimõtted erinevateks olukordadeks

Miks LEGO® SERIOUS PLAY® on parem kui tavapärane nõupidamine?

LEGO klotsidesse ei maksa suhtuda eelarvamuslikult. Termin tõsine mäng (ingl.k. serious play, kr.k. spoudaious paidzein) pärineb Platoni dialoogist "Politeia", kus tõsist mängu kirjeldatakse kui meeldivat tegevust, mis on suunatud enda harimiseks. LEGO® SERIOUS PLAY® metoodika uuringuid on kajastanud mitmetes tippajakirjades ja tänaseks on selgitatud eeliseid teiste vahendite ees.

Mängu tulemus on siiram kui sõnadest koosnev strateegia

Pühendunud osalejad

Ideed vallanduvad kergemini

Detailid jäävad kergemini meelde

Osalejate võrdsustamine

Vaba kritiseerimine ja konflikti maandamine

Sisukam nõupidamine

LEGO® SERIOUS PLAY® kliendid Eestis

Marko Rillo katsetas LEGO klotsidega esmakordselt 2005. TTÜ õppejõudude ja tudengitega. Seejärel alustas Marko 2007. teadustööd Šveitsis St.Galleni Ülikoolis, kus tema doktoritöö juhendajaks oli Imagination Labi professor Claus D. Jacobs, kes oli üks LEGO® SERIOUS PLAY® rajajatest ja selle tulemusel hakkas ta metoodikat laialdaselt kasutama. 2009. läbis ta täiemahulise Lego poolt korraldatud koolituse, kus temast sai sertifitseeritud LEGO® SERIOUS PLAY® moderaator.

Marko Rillo LEGO SERIOUS PLAY Certified Facilitator Diploma

Innovatsioonikonverentsi LSP (ingl.k.)

Joomla community LSP (ingl.k.)

Taustajuttu LSP kohta (ingl.k.)

Marko Rillo LEGO referentsid

Marko on aidanud LEGO® klotside abil:

 • viia läbi Net Group koolitusi ja töötube 53 inimesega (vt videot lehekülje ülalt)
 • mõtestada Suurbritannias Oxford Said Business School Executive Education Custom Programmes üksusel ühist uuendatud strateegiat Brexiti kontekstis
 • Rumeenias innovatsiooninädalal luua uute äride ja teenuste ideid (vt videot kõrvalt - 120 osalejat)
 • aidata Soomes Sofigate IT Akadeemia lõpetajatel mõtestada digitaliseerimise poolt püstitatud tulevikuväljakutseid (90 osalejat)
 • aidata Valgevene IT-arendajatel omandada uusi teadmisi agile tööriistade timmimiseks LEGO abil
 • aidata Samsungi Poola ja Balti riikide juhtidel mõelda läbi järgmise aasta tegevusplaane
 • luua 260 osalejaga Joomla world community tulevikunägemust (vt videot kõrvalt)
 • aidata Euroopa Komisjoni regionaalarengu peadirektoraadi DG Regio juhtidel kirjeldada Euroopa regionaalarengu tulevikku;
 • sõnastada 160 osavõtjaga Arengufondi üritusel Eesti kasvuvisiooni aastani 2018;
 • koostada AS Balti Logistika uuenduslikku tulevikustrateegiat
 • määratleda Eesti Energia ja Riigikogu Kantselei tiimide tulevikuvisiooni;
 • modereerida Elioni ja MicroLinki ühinemise arutelusid
 • analüüsida SA Archimedesega kõrghariduse murepunkte
 • toetada Tallinna Ülikooli strateegia ja struktuuri muutmise arutelused
 • aidata AS Norma juhtidel hinnata oma tugevusi
 • läbi viia Sertifitseerimiskeskuse väärtuste arutelusid
 • omandada strateegia-alaseid teadmisi 200 ametnikul, kes osalesid Rahandusministeeriumi poolt korraldatud strateegilise juhtimise koolitusel ja 25 avaliku sektori keskastme juhil, kes osalesid KAJA programmis
 • ja mitmeid teisi nõustamis- ja koolitusprojekte LEGO® SERIOUS PLAY® toel (vt alumist inglisekeelset videot).

Siit võid lugeda meetodi ajaloo kohta ...

2016. aastal andsin ma välja koos ühe maailma juhtiva grupitööde moderaatori Sean Blair'iga raamatu Serious Work. How to Facilitate Meetings & Workshops using the LEGO Serious Play Method.

Sellesse raamatus kirjutasime lahti paljud erinevad sessioonid. Ise kirjeldasin kuidas ma viisin läbi LEGO Serious Play metoodika abil erinevaid coaching (kootsing) arutelusid ja kuidas aitasin Telias IPTV vallas uusi ideid genereerida.

Saad raamatu kohta lugeda siit põhjalikumalt (inglise keeles) või osta ta otse Amazonist.

Tunned huvi?

LEGO® SERIOUS PLAY® projekti maksumus sõltub:

1. Projekti sisust, mis määrab ettevalmistamise ja läbiviimise töömahu

2. Sessioonidel osalejate arvust

3. sellest, kas soovite klotsid endale osta, et edaspidi ka mängida, või piisab nende rentimisest