.st0{fill:#FFFFFF;}

Disainijuhtide ärimudeli praktikum 

 November 11, 2015

By  Marko Rillo

4. novembril toimus Disainikeskuses disainijuhtidele suunatud ärimudeli praktikum. Selle viisime läbi kahekesi – Mart Kikas ja Marko Rillo.

Koolituse eesmärk: Toetada ühe disainijuhi olulisima oskuse arengut – saada otstarbekalt aru ettevõtte ärimudelist ja strateegiast, et olla oma kliendile parem vestluspartner ning saavutada tõhusamaid tulemusi disainiprojekti elluviimise juures. Koolitus tegeles järgmiste teemadega:

  • Kuidas analüüsida tellija ärimudelit enne disainitöö alustamist ning selle analüüsi tulemusel oma kliendi ärimudelit, klienti, väärtuspakkumist ja strateegiat paremini mõista?
  • Kuidas aidata kliendil oma ärimudelit disainiprojekti erinevates etappides paremaks timmida?

Koolituse päevakava oli alljärgnev:
Sissejuhatus äri kontseptsiooni, ärimudeli ja äri kavandamise temaatikasse – peamised küsimused, mida endale ja oma kliendile võime esitada? Äri kontseptsiooni elemendid: klient + väärtuspakkumine + valmidus maksta. Missugune on minu äris praegu see kolmnurk? Mis aspekt annab meie firmale konkurentsieelise?

Kliendi mõistmine. Kuidas ma profileerin klienti? Kliendi pea – millest koosneb kliendi vajadus, kliendi kingad – kuidas klient käitub, kliendi rahakott – mille eest ja kui palju saab ta maksta ja kliendi mõjutajad – kes võivad kliendi otsust ümber kujundada?

Äri modelleerimine. Millistest elementidest koosneb terviklik ärimudel? Kuidas määratleda turu suurust, sõnumi edastamise meetodeid ja kanaleid, toote või teenuse jaotuskanaleid, turule jõudmise strateegiat?

Kuidas esitan küsimusi oma disainiprojekti kliendile, et panna nad ärimudeli elementidele mõtlema ja saama vastuseid?

[thrive_text_block color=”blue” headline=”Koolituse slaidid on nähtaval Slideshares”]

Koolituse slaidid on nähtaval Slideshares:

[/thrive_text_block]

Koolituse käigus käsitlesime mitmeid praktilisi teemasid ja täitsime ühtlasi ka töölehti. Koolituse töölehed võib endale siit alla laadida:

Koduülesanne – saada see hiljemalt 30.11.2015 Marko e-posti aadressile

Koolitusel osalejatel on võimalik valida üks kahest koduülesandest, mis sunnib teid järgmise 2 nädala jooksul kohtuma kas ühe või mitme kliendiga. Võite valida kas:

  1. Mine ja vestle mõne oma disainiprojekti kliendiga ja lase tal vastata mõne äriidee valguses nendele küsimustele, millest me koolitusel rääkisime. Täida koduülesandena need tühikud ja esitle järgmisel korral teistele osalejatele – proovi kõik 3 lehekülge ära täita. Palume Sul peegeldada, et mida Sa said oma kliendi ärimudeli kohta teada, kuidas Sul tekkis mõtteid oma disainiprojekti algatamiseks ja millised küsimused Sul õhku jäid.
  2. Juhul kui Sul ei õnnestu vahepealse aja jooksul mõne kliendiga vestelda tema äriideest, siis “Plaan B” on alljärgnev. Võtta ette kas omaenda firmas mõni uus algatus, mõni oma pooltoores äriidee ja kirjelda seda kasutades esimeses koolituses kasutatud raamistikku abil kolmel leheküljel. Mine testi oma äriideed ühtlasi ka 2-3 kliendiga. Tule koolitusele hinnanguga, et mida Sinu võimalikud kliendid Sinu äriidee ja Sinu pakutavate teenuste / toodete kohta arvasid ja kuidas Sa nende arvamuste valgustes oma ideed ümber kujundasid.

Autorist ...

Marko Rillo on juhtimiskonsultant, koolitaja ja executive coach. Temaga saab ühendust siit

Blogipostitused:

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}