.st0{fill:#FFFFFF;}

Esimene artikkel strateegiapraktikatest 

 July 6, 2006

By  Marko Rillo

Koostöös kolleegidega – Ergo Metsla, Rando Rannus ja Egert Valmra – viisime neljas organisatsioonis läbi strateegiapraktikaid käsitleva uuringu. Uuringus osalesid: AS Eesti Post, Viru Keemia Grupi Õlitööstus, Lasnamäe Tervisekeskus ja 200 töötajaga tootmisettevõte, mis soovis jääda anonüümseks.

Uuringu esialgsed tulemused publitseerisime ühises artiklis, mis ilmus TTÜ Working Papers veergudel. Artikli inglisekeelse tervikteksti võib alla laadida alljärgneva lingi alt: http://ideas.repec.org/p/ttu/wpaper/138.html

Artikli lühikokkuvõte:
Strateegiapraktikad on suhteliselt uus uurimisvaldkond, mis analüüsib strateegiate loomist ja elluviimist praktikas. Antud uurimissuuna põhiline alus on rahulolematus traditsiooniliste strateegilise juhtimise vaadetega. Strateegiapraktikate puhul nimelt väidetakse, et organisatsiooni tulemusi mõjutavad kõige enam strateegia loomise ja elluviimisega seonduvad praktikad (mikrotegevused), mitte niivõrd strateegia sisu või sobivate meetodite kasutamine strateegia loomisel.

Meie artikkel püüab luua mudelit, mis selgitab, kuidas:
a) esiteks – strateegiate loomise puhul levinud meetodid kujundavad neid praktikaid ja
b) teiseks – praktikad kujundavad strateegia protsessi.

Mudeli põhiline väärtus on püüd vaadelda nende seoste vahelist kooskõla. Esimesel puhul on sünteesi abivahendina kasutatud strateegia loomise meetodeid, strateegilise juhtimise kontseptsioone, rutiine, käitumisega seotud norme ja uskumusi. Teisel juhul on sünteesis vaadeldud, kuidas erinevad praktikad toimivad strateegia protsessi osana.

Autorist ...

Marko Rillo on juhtimiskonsultant, koolitaja ja executive coach. Temaga saab ühendust siit

Blogipostitused:

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}